ANYTHING WILL DO
(AWDORG Foundation)

Supporters

Home > Supporters

Our Supporters

ACP - Shweta k

Chanakya Puri, New Delhi

Vartika Srivastava

USA

Dr. Kanika Monga

USA

Andrea Syrtash

New York

Dr. Nilay Nirupam

UAE

Jasvinder Sohal

Canada

Ajaya Gummadi

USA

Vipul Pandhi

INDIA

Dr. Prerna Kohli

Gurgaon

Rj Simran K Sethi

BIG FM

Shara Ashraf

New Delhi

Harry Sandhu

Melbourne

Bharath Bhaskar

North Carolina

Rj Divya

Radio City

Rj Ginnie

Radio City

Shibani Kashyap

Mumbai

Shreya Narayan

Mumbai

Reefat Rasool

New Delhi

Kanupriya Dhandharia

Gurgaon

Mukul Agarwal

Gurgaon

Mrs. Kaur

Faridabad

Raj Sharma

Gurgaon

Pragya Anand

Delhi

Rudrani Chettri

Transgender Activist

Sanjeev Sarna

New Delhi

Mani Ratan Singh

Pondichery

Eish Singhal

New Delhi

Vikrant Prasher

Jodhpur IPS deepak yadav

Anjitha Chepyala

Telangana

Deepak Yadav

New Delhi

Priyal Bhardwaj

New Delhi

Rj Nitin

BIG FM

@awdorg